בדיקת תפילין ומזוזות

ניתן לבדוק אצלנו תפילין ומזוזות ובשעת הצורך אף לתקנם כמו כן ניתן להחליף רצועות תפילין שהתיישנו אנו כמובן נותנים תפילה שקוראים בעת ההתקנה בבית כדאי לבדוק מזוזות כל שנה ​

פתוח בין השעות 16:00-19:00

 shnioor@walla.com 08-6422939 רחבת השל"ה 16 באר שבע

חב"ד